นายสัตวแพทย์เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ รับรางวัล “สัตวแพทย์สายงานธุรกิจตัวอย่างประจำปี 2562”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสัตวแพทย์ตัวอย่างสายงานธุรกิจประจำปี 2562 ให้แก่ นายสัตวแพทย์เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวท เรคคอมเมนด์ จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลให้แก่ สัตวแพทย์ที่เป็นตัวอย่างในสายงานต่างๆและถือว่าเป็นรางวัลที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีธรรมมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ มีความโปร่งใสชัดเจนในการบริหารงาน ส่งผลให้นายสัตวแพทย์เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ ผู้ก่อตั้งบริษัท เวท เรคคอมเมนด์ จำกัด ขึ้นในปี 2535 และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกงานด้านโภชนาการสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี ด้วยความมุ่งมั่นจะพัฒนาธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน “การสร้างงานไม่เพียงแค่ให้ตัวเองมีงานทำแต่หมายถึงการให้พนักงานมีงานทำ เติบโต ดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง” ส่งผลให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ